Baza poradnictwa specjalistycznego

Joana Hreczkowska

Baza poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego)

dla osób doświadczających przemocy świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji

np. telefonicznie czy mailowo

L.p.

Powiat

Gmina

Podmiot prowadzący

(nazwa jednostki)

Rodzaj świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, socjalne, itp.

Funkcjonowanie

Telefon

E-mail

Godziny

Dzień tygodnia

   

1.

Powiat Strzelecki

Strzelce Opolskie

Powiat Strzelecki na podstawie umowy zawartej z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu (porozumienie nr 31/2019 z dnia 28.10.2019 r.) oraz Okręgową Radą Adwokacką w Opolu (porozumienie 30/2019 z dnia 28.10.2019 r.)

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Prawne

14.00 -18.00

11.00 – 15.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Czwartek

77 440 17 97

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Strzelce Opolskie

Powiat Strzelecki na podstawie umowy nr 400/2019 z dnia 04.12.2019 r. zawartej z Stowarzyszeniem SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Prawne

7.00 -11.00

Poniedziałek - Piątek

3.

Strzelce Opolskie

Powiat Strzelecki na podstawie umowy nr 399/2019 z dnia 27.12.2019 r. zawartej z Stowarzyszeniem OPPEN
z siedzibą Opolu

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

prawne

15.00 – 19.00

Czwartek

4.

Powiat Strzelecki

Zawadzkie

Powiat Strzelecki na podstawie umowy nr 399/2019 z dnia 27.12.2019 r. zawartej z Stowarzyszeniem OPPEN
z siedzibą Opolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie

Prawne

13.00 – 17.00

Poniedziałek

77 440 17 97

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Leśnica

Powiat Strzelecki na podstawie umowy nr 399/2019 z dnia 27.12.2019 r. zawartej z Stowarzyszeniem OPPEN
z siedzibą Opolu

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

Prawne

14.00 – 18.00

Wtorek

6.

Jemielnica

Powiat Strzelecki na podstawie umowy nr 399/2019 z dnia 27.12.2019 r. zawartej z Stowarzyszeniem OPPEN
z siedzibą Opolu

Urząd Gminy w Jemielnicy
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

Prawne

11.30 – 15.30

Środa

7.

Ujazd

Powiat Strzelecki na podstawie umowy nr 399/2019 z dnia 27.12.2019 r. zawartej z Stowarzyszeniem OPPEN
z siedzibą Opolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd

prawne

11.00 – 15.00

Piątek

8.

Strzelce Opolskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

Prawne

13.30-15.30

wtorek

774613381

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strzelce Opolskie

Poradnia Rodzinna

Dom Pielgrzyma

psycholog

iczne /pedagogioczne

Sobota:

10.30-17.00

Wcześniej należy się

umówić telefonicznie

do wybranego

specjalisty. Telefon

czynny

od poniedziałku do

soboty wyłącznie w

godzinach

18.00 – 20.00

pon-sob.

787 177 062

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefony, pod które można zgłaszać sytuacje przemocy:

 

Centrum Praw Kobiet: 600-07-07-17

Niebieska Linia: 800-12-00-02

Feminoteka: 888-88-33-88

PORADNIK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ W TRAKCIE EPIDEMII KORONAWIRUS

Joana Hreczkowska

Epidemia koronawirusa oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania w sposób diametralny zmieniły życie ofiar przemocy domowej. Wychodząc naprzeciw osobom doznającym przemocy domowej, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami z „Niebieskiej Linii” IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotowali tzw. „plan awaryjny” –  informacje użyteczne w dobie pandemii. Ów plan obejmuje kilka kroków wśród których znalazły się:

Obserwacja zachowania osoby agresywnej:

Nauka dbania dzieci o bezpieczeństwo w tym wyposażenie wiedzę o instytucjach pomocowych
– Lokalizacja tzw. bezpiecznego miejsca – unikanie kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty.
– Przygotowanie do ucieczki, spakowanie do podręcznej torby niezbędnych rzeczy, aby w każdej chwili móc ją zabrać.

Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:
– Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty
– Leki
– Telefon
– Pieniądze/ karta płatnicza
– Ładowarka
– Numery ważnych telefonów
– Klucze do domu
– Obdukcje lekarskie (jeśli masz)
– Numery kont bankowych (zapisane)
– Bielizna na zmianę
– Szczoteczka do zębów
– Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii: maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu).
Nie należy uciekać od dzieci!, gdyż one również mogą być zagrożone.

Poznanie swoich sojuszników – rozmowa z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w domu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami każdego z kroków po adresem:
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

Ważne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie!

Joana Hreczkowska

"TWÓJ PARASOL"

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

Jeżeli chcesz skorzystać z tej formy wsparcia więcej informacji znajdziesz pod adresem:

https://twojparasol.com

Do "Twojego parasola" wystarczy telefon.

Aplikacja „Twój parasol” działa nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, na Litwie i Łotwie. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą kodów QR.

 

 

UWAGA WNIOSKODAWCY !

Agata Horabik

Ruszył nabór wniosków w nowym programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Na czym polega wsparcie:

Wsparcie polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w sytuacji utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Utrata tej możliwości jest skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi i występuje w okresie 9.03.2020 – 4.09.2020 przez minimum 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, wynosi maksymalnie 3 miesiące.

Wyjaśnienie: „placówka rehabilitacyjna” to placówka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Kto może skorzystać:

Pomoc skierowana jest do:

 • osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

będących:

1)         uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

2)         uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

3)         podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

4)         podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5)         uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

6)         pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

7)         pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe,

które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie 9.03.2020 – 4.09.2020 możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Utrata tej możliwości jest skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi i występuje w okresie 9.03.2020 – 4.09.2020 przez minimum 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie.

Wyjaśnienie: W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.

Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto:

 • już otrzymał w tym programie pomoc finansową udzieloną w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych na podstawie odrębnych wniosków lub
 • w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek, otrzymał wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kto składa wniosek:

Wniosek możesz złożyć:

 • we własnym imieniu,
 • jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/niepełnoletniego podopiecznego,
 • jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego (dotyczy wyłącznie osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych).

Kiedy możesz skorzystać:

Aplikacje można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie

Ważne

Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW bez posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

  1. wypełnienie i złożenie wniosku,

  2. dokonanie ewentualnych uzupełnień,

  3. uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

   

  Ile możesz otrzymać:

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, to maksymalnie 3 miesiące. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

  Jak często możesz skorzystać:

  Wnioskodawca może złożyć zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy.

  Wyjaśnienie: Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, wynosi maksymalnie 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

  Informacje dodatkowe:

  Zmiany w terminach ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Nowe zasady

  Justyna Kompala

  Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

  Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

  2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

  Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

  Anna Zarębska

  Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy

  przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni.

  Niech czas ten będzie okresem spełnionych

  marzeń i wzajemnej życzliwości.

  Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

  pełnych wiary, nadziei i miłości

  oraz wesołego Alleluja

  życzą:

  Dyrektor i pracownicy PCPR w Strzelcach Opolskich

  WielkaNoc2020