KOPERTA ŻYCIA

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniu 17.12.2020 roku otrzymaliśmy z rąk Marszałka Romana Kolka 400 sztuk kopert życia. Koperta życia to akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. W kopercie życia należy umieścić najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków, alergiach na leki. W kopercie życia należy umieścić również kontakt do najbliższych osób, dane osobowe, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami należy przechowywać w lodówce, czyli miejscu, które jest praktycznie w każdym domu i jest łatwo dostępne. Kopertę życia można odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w pokoju 7 (na parterze) oraz w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pokój 1 na parterze).

koperta zycia Duży

INFORMACJA

Magdalena Przemus

DNIA 24 GRUDNIA 2020r. (WIGILIA)
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W Strzelcach Opolskich BĘDZIE
NIECZYNNE

 

 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI.

Magdalena Przemus

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI, w ramach którego prowadzą jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  1. Jak sobie radzić z pismami urzedowymi:https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_jak_sobie_radzic_z_pismami_urzedowymi_p_strzelecki.pdf
  2. Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych: https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_podstawowe_zasady_zawierania_umow_p_strzelecki.pdf

przekazujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy, 

 ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu: http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html

 

 

             

 

Życzenia

Magdalena Przemus

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego