KOMUNIKAT

Aleksandra Niciejewska

SOWPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wniosków na dofinansowania ze środków PFRON, ponadto wnioski na wszystkie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW - platformie internetowej przygotowanej przez PFRON pod adresem (sow.pfron.org.pl). Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę. Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało posiadania profilu zaufanego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w pokoju numer 2, w którym można starać się o dofinansowanie m.in. do: likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, architektonicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne oraz w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

NABÓR WNIOSKÓW NA ZADANIE SPORT, KULTURA, REKREACJA i TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aleksandra Niciejewska

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ORGANIZACJE
ORAZ STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zaprasza organizacje oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych
z Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków na zadanie „dofinansowanie
do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki”. Wnioski można składać
do końca listopada tego roku na imprezy zaplanowane w roku 2023. Informujemy, że zmienił się druk wniosku na ww. zadanie. Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem platformy internetowej - Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Nadmieniamy, że Powiat Strzelecki w roku 2022 Uchwałą Nr XXXIX/354/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXVI/332/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się środki PFRON i wysokość środków na ich finansowanie przeznaczył na to zadanie środki w wysokości 18.610,00 zł. W roku 2022 skorzystało z dofinansowania 221 osób niepełnosprawnych. Zadanie pn. „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” ma na celu integrację osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem, jak również poprawę sprawności fizycznej, połączone jest
z poznaniem przez uczestników walorów turystyczno-kulturalnych różnych regionów Polski.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77461-33-81.