UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

Agata Horabik

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” w Module III do dnia 16 listopada 2020 r


Przypominamy, iż wnioski w ramach Modułu III mogą być składane przez
System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON (system SOW)
lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. B Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie., nr tel. 77 461 33 81


Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na
stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

UWAGA wstrzymane przyjęcia!

Joanna Hreczkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, że od dnia 09.10.2020r. wstrzymane zostają przyjęcia nowych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i Leśnicy.

Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Magdalena Przemus

Zgodnie z zarządzeniem nr 25/2020r Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z dnia 02.10.2020r.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników PCPR, od dnia 02.10.2020 r. do odwołania jednostka zostaje zamknięta dla petentów. Jednocześnie informujemy, że pracownicy będą wykonywali swoją pracę
w trybie normalnym.


Do czasu uspokojenia sytuacji epidemiologicznej, proszę o kontakt drogą:

- mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,
ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie


- telefonicznie: 77 461 33 81,

Osoby korzystające ze wsparcia PFRON mają możliwość składania wniosków,
za pośrednictwem platformy internetowej: sow.pfron.org.pl.

Jednocześnie informujemy, że istnieje również możliwość składania wniosków i innych dokumentów do URNY ZNAJDUJACEJ SIĘ W HOLU PCPR PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Za utrudnienia przepraszamy.

 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

Joana Hreczkowska

NABÓR UCZESTNIKÓW
DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, że od września 2020r. do 30 listopada 2020 r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. lub telefonicznie pod numerem tel. 77/461 33 81; osoba do kontaktu: Joanna Hreczkowska

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych hazardzistów, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

Program realizowany jest w małej 6 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Op.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizuje kolejny projekt

Magdalena Przemus

W ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka otrzymały 29 drukarek wielofunkcyjnych ze skanerem, z których bedą korzystać dzieci umieszczone w Pieczy zastępczej.

covid

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Janina Kruk

unia

Powiat Strzelecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich realizuje projekt pn.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020,

w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv:

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.