Rozstrzygnięty konkurs na logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W grudniu 2018 roku rozstrzygnięty został konkurs na logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, który ogłoszony został w październiku 2018r. Na konkurs wpłynęło ponad 20 prac z czego Komisja wybrała trzy najlepsze propozycje i ostatecznie jedną pracę, która od 1 lutego 2019r. oficjalnie wpisała się w ramy placówki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że dzieci wykazały się tak dużym zainteresowaniem konkursem. Wszystkie prace były bardzo ładne jednak większość z nich przedstawiała rodziny - rodziny zastępcze a przecież Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich to jednostka organizacyjna, która wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej oraz orzecznictwa osób niepełnosprawnych dlatego na logo wybrana została praca, która zawierała między innymi element związany z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy a oficjalne wręczenie miało miejsce podczas Balu Karnawałowego dla rodzin zastępczych, który odbył się w dniu 26.01.2019r. Autorką zwycięskiej pracy została Patrycja Cieślik.

IMG 5234

BAL KARNAWAŁOWY RODZIN ZASTĘPCZYCH - 26.01.2019r.

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

    W dniu 26 stycznia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zorganizowało Bal Karnawałowy dla rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych. W imprezie udział wzięło około 140 osób a impreza miała miejsce w Sali „Wiktoria” w Rożniątowie. Zabawę poprowadzili profesjonalni animatorzy dzięki którym nikt z obecnych nie miał czasu na nudę. Prowadzący zapewnili wiele atrakcji, między innymi konkursy w różnych grupach wiekowych, za które wręczane były nagrody dla trzech najlepszych osób w każdej kategorii wiekowej. Bal Karnawałowy był kolejną idealną okazją do integracji ludzi o wielkim sercu, którzy tworzą rodziny zastępcze na terenie Powiatu Strzeleckiego dla ponad setki dzieci w różnym wieku. Zabawa zorganizowana została w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).
W przyszłym roku PCPR planuje kolejny bal a w roku bieżącym czeka nas jeszcze Święto Rodzin Zastępczych oraz wycieczka dwudniowa dla rodzin zastępczych spokrewnionych również w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka…”.

Kolejne spotkanie rodzin zastępczych z radcą prawnym

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zorganizowało kolejne spotkanie rodzin zastępczych z radcą prawnym, które odbyło się w dniu 15.01.2019r. w sali Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania omawiana była głównie kwestia alimentów jakie zobowiązani są płacić rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Ponadto rodziny zastępcze poruszały inne kwestie, z którymi się zmierzają w codziennym funkcjonowaniu jako rodzina zastępcza. Serdecznie dziękujemy naszemu radcy prawnemu Panu Piotrowi Szyndzielorz za przekazanie cennych informacji w sposób rzetelny i zrozumiały oraz rodzinom zastępczym za obecność. Jednocześnie informujemy, że tego typu spotkania będą organizowane cyklicznie, aby pogłębiać wiedzę od strony prawnej, wymieniać się spostrzeżeniami i doświadczeniami.

spotkanie z radzc15.01.2019

Spotkanie dyrektora PCPR i pracowników z nowym przełożonym Panem Januszem Żyłką

Janina Kruk

W dniu 18.12.2018r.w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie dyrektora PCPR i pracowników z nowym przełożonym Panem Januszem Żyłką - Członkiem Zarządu Powiatu Strzeleckiego. Pan Janusz Żyłka pojawił się w towarzystwie Pani Michaeli Buhl - pracownicy Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze. Podczas spotkania Pan Janusz Żyłka zapoznał się z kadrą PCPR,  zostały również ustalone priorytety i zadania dotyczące najważniejszych spraw  jednostki.

PCPR18.12.2018

Mikołajkowe Igrzyska „Bez Barier” - 5.12.2018 r.

Aleksandra Niciejewska

Po raz kolejny reprezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zawadzkiego uczestniczyła w imprezie organizowanej w Dobrzeniu Wielkim przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Opolu. Agnieszka, Magda, Klaudia, Dorota, Piotrek, Dawid i Jasiu pod czujnym okiem Pani Moniki zmagali się z mikołajkowymi konkurencjami: sztafeta slalomowa z saniami, trójskok elfowy, rzut ringiem do kosza ciągniętego przez renifera, toczenie „kuli śniegowej”, rzut „śnieżkami”. W zawodach brały udział zespoły 3 i 4-osobowe. Celem Igrzysk jest aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz ich integracja społeczna.

pcpr igrzyska 2018 1

pcpr igrzyska 2018 23