Grupy Wsparcia

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 2352

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuję, iż od marca 2018r. rozpoczną się spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym będą mogli Państwo przedstawić swoje oczekiwania i propozycje tematów do rozmów odbędzie się 26.03.2018r. w tut. Centrum o godzinie 16:30 w pokoju nr 4.

Grupa wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, uczestnicy grupy mogą wzajemnie się wspierać i pomagać sobie w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Jest to szansa na podzielenie się swoimi doświadczeniami, emocjami, trudnościami a także sukcesami i radościami. Grupa wsparcia to także przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego. Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 – 461- 33-81 kontaktując się z Magdaleną Kucharczyk.