Wyniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): Wykonanie badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5.

Magdalena Morawiec

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): Wykonanie badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5. Jako najkorzystniejszą z ofert została wybrana oferta nr 3, tj.: Spec4IT Usługi Informatyczne Jarosław Pietrucha.

 

Informacja o wynikach naboru

Magdalena Morawiec

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Strzelcach Opolskich, przedstawia wyniki naboru na stanowisko  Referenta do spraw pieczy instytucjonalnej i pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Kondolencje

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

kondolencje 2.12.22