Ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Bernadetta Nawrot
Odsłony: 2599

W ramach ww. programu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie następujących obszarów w 2018 roku:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych,
  4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie warsztatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej),
  6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie chęci udziału w poszczególnych obszarach programu należy zgłosić do Pani Magdaleny Liszki, pracownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – Tel. 77 44 01 759.

Szczegółowych informacji o programie udziela również Pani Danuta Muzfol, pracownik Oddziału Opolskiego PFRON, Tel. 77 887 20 22.