Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

Joanna Hreczkowska
Odsłony: 2983

 

NABÓR UCZESTNIKÓW
DO
PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, że w okresie

od 01 września 2017r. do 30 listopada 2017 r.

realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej

i inne instytucje.

Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

tel. 77/461 33 81; pok. nr 7 w dniach 17.08.2017r. do 31.08.2017r.

 

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

 

Do programu kwalifikowane są:

ü osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;

ü osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;

ü osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

ü osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych hazardzistów, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

 

Program realizowany jest w małej 8 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe .

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Op.