Informacja dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka

Irena Brolik
Odsłony: 2461

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę minimalnej stawki godzinowej, jaką należy zastosować do umów zlecenia lub usług na zasadach zlecenia, istnieje konieczność wprowadzenia zmian w zawartych umowach. Rachunki za styczeń 2017r. należy złożyć na dotychczasowych zasadach. Po podjęciu przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego stosownej uchwały aktualizującej sposób i wysokość wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy nastąpi zawarcie aneksów do istniejących umów i ewentualna korekta rachunków za wykonanie czynności.

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich