Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Zarządzenia nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Magdalena Morawiec
Odsłony: 415

Powiat Strzelecki – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
Działając na podstawie art. 15 ust 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Z A P R A S Z A
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wzięcia udziału
w obradach komisji konkursowej oceniającej ofertę złożoną w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej

pn.: „Prowadzenie w latach 2022-2024 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla potrzeb Powiatu Strzeleckiego dla 8 dzieci, którego celem jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w sytuacji niemożności sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców” określonego w Zarządzeniu Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. Nr 24/2022 z dnia 13 września 2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 października 2022 r.
w formie pisemnej na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op.
lub dostarczyć osobiście pod ww. adres
 lub drogą mailową na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
UWAGA:
Osoby wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w ww. konkursie nie mogą być członkami komisji konkursowej.
Termin posiedzenia Komisji zostanie
uzgodniony w terminie późniejszym.