Przewodnik informujący

Magdalena Przemus
Odsłony: 721

Szanowni Państwo
przesyłamy namiary do przewodnika informującego o dostępnych
w województwie opolskim formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Link do w/w przewodnika to:
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Przewodnik_opolskie_zdrowie_psychiczne_22.12.20.pdf

Przewodnik jest dostępny na stronie www.bip.opolskie.pl w zakładce:
Menue podmiotowe -> Programy,strategie,plany,sprawozdania i opracowania -> Ochrona zdrowia i polityka społeczna -> Ochrona zdrowia psychicznego