Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizuje kolejny projekt

Magdalena Przemus
Odsłony: 761

W ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka otrzymały 29 drukarek wielofunkcyjnych ze skanerem, z których bedą korzystać dzieci umieszczone w Pieczy zastępczej.

covid