Program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Joanna Hreczkowska
Odsłony: 1274

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. tel. 77/461 33 81; pok. nr 6 w dniach 01.08.2019r. do 31.08.2019r.

Zajęcia zaplanowane są na okres
od 01 września 2019r. do 30 listopada 2019 r.; w godzinach popołudniowych.


Program realizowany jest w małej 6 osobowej grupie warsztatowej.
Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.
Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.

ADRESACI PROGRAMU:
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci.
Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:
✓ osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
✓ osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
✓ osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
✓ osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.


Jeśli nie umiesz kontrolować swoich zachowań, wyrażać swoich emocji i uczuć a wykorzystując swoją przewagę krzywdzisz najbliższych i chcesz to zmienić zgłoś się. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Op.