Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Kolejne spotkanie rodzin zastępczych z radcą prawnym

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 1806

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zorganizowało kolejne spotkanie rodzin zastępczych z radcą prawnym, które odbyło się w dniu 15.01.2019r. w sali Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania omawiana była głównie kwestia alimentów jakie zobowiązani są płacić rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Ponadto rodziny zastępcze poruszały inne kwestie, z którymi się zmierzają w codziennym funkcjonowaniu jako rodzina zastępcza. Serdecznie dziękujemy naszemu radcy prawnemu Panu Piotrowi Szyndzielorz za przekazanie cennych informacji w sposób rzetelny i zrozumiały oraz rodzinom zastępczym za obecność. Jednocześnie informujemy, że tego typu spotkania będą organizowane cyklicznie, aby pogłębiać wiedzę od strony prawnej, wymieniać się spostrzeżeniami i doświadczeniami.

spotkanie z radzc15.01.2019