"Psychoaktywni - nasze zdrowie psychiczne - cd" Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Justyna Kusienicka
Odsłony: 1620

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie opiekunów i członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby mające problemy wynikające z aktualnego stanu zdrowia psychicznego, w tym chorobach onkologicznych do udziału w grupie wsparcia lub warsztatach grupowych. Celem działania będzie wzmocnienie i poprawa kondycji psychicznej uczestników, zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w zaistniałej sytuacji, trening podwyższający samoocenę, dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, oraz wymiana pożytecznych informacji.

Nabór do projektu odbywa się po konsultacji indywidualnej z realizatorem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Mirosława Olszewska - tel. 602 666 791

Anna Ryczkowska - tel. 609 171 715

Program jest realizowany ze środków Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Opolskiego.