SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 1641

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu przeprowadzi cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Szkolenia odbędą się we wrześniu br. w sali Starostwa Strzeleckiego. Podczas trzech dni szkoleń realizowane będą następujące tematy: "Metoda dialogu motywującego - praca z trudnym nastolatkiem", "Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci" oraz "Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka". Szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie naszego powiatu. Przeszkolonych zostanie około 40 osób. W szkoleniach udział wezmą również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie 2 pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".