Współpraca z Fundacją "Bądź Dobroczyńcą"

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 1606

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich nawiązało współpracę z Fundacją "Bądź Dobroczyńcą" z Opola. Fundacja zapewnia m.in. bezpłatne porady prawne, zawodowe, z zakresu pomocy socjalnej, w sytuacjach konfliktowych - pomoc mediatora, a także porady psychologa i pedagoga dla dzieci i dorosłych. Fundacja organizuje dla rodzin zastępczych bezpłatne tygodniowe wypoczynki wakacyjne, które połączone są z zajęciami integracyjnymi i rekreacyjnymi. Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją "Bądź Dobroczyńcą" udało się zorganizować kilka spotkań rodzin zastępczych z pedagogiem i psychologiem. Rodziny były bardzo zadowolone ze spotkań ze specjalistami nie związanymi bezpośrednio z naszym środowiskiem rodzin zastępczych. Rodziny uznały, że udzielone porady i wskazówki pomogą lepiej rozumieć różnorakie zachowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Jeśli rodziny wyrażą wolę to z pewnością tut. PCPR ponownie zorganizuje kolejny cykl spotkań z wybranymi specjalistami Fundacji z Opola.