II Karnawałowy Bal Przebierańców – 03.02.2018r.

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W sobotę, 3 lutego 2018 roku odbył się II Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego. Impreza miała miejsce w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, w której udział wzięło 36 dzieci oraz 25 opiekunów. Jest to doskonała forma wzajemnej integracji rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej. Atrakcje podczas balu zapewnili animatorzy, którzy porwali uczestników do tańca i zabawy urozmaiconej wieloma ciekawymi konkursami. Bal przebierańców to świetna okazja do wcielenia się w ulubioną postać i tak oto na parkiecie można było spotkać księżniczki, policjantów, strażaków, kowboja, supermena, malutkiego smerfa oraz żabkę, myszkę, kotka i diabełka. Na twarzach dzieci
i opiekunów można było dostrzec radość, która przepełniała szczególnie najmłodszych. W czasie przerw dzieci miały czas na słodki poczęstunek oraz chwilę wytchnienia. Na zakończenie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników w strojach karnawałowych. Niestety radosna zabawa musiała kiedyś się zakończyć. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się – serdecznie dziękujemy !!!

 

KONSUTACJE PRAWNE

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

KONSUTACJE PRAWNE DLA:

  • RODZIN ZASTĘPCZYCH                     
  • USAMODZIELNIONYCH WYCHWANKÓW

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH  OD 13:30 DO 15:30.

Ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Bernadetta Nawrot

W ramach ww. programu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie następujących obszarów w 2018 roku:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych,
  4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie warsztatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej),
  6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie chęci udziału w poszczególnych obszarach programu należy zgłosić do Pani Magdaleny Liszki, pracownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – Tel. 77 44 01 759.

Szczegółowych informacji o programie udziela również Pani Danuta Muzfol, pracownik Oddziału Opolskiego PFRON, Tel. 77 887 20 22.