Pierwsze zadanie w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka ... - III edycja" zrealizowane!

Anna Szołtysik
Odsłony: 500

opolskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przystąpiło do realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”. W ramach tego projektu zrealizowano pierwsze z zadań – został wyposażony pokój do przyjaznej i profesjonalnej pracy z dzieckiem i rodziną z kącikiem dla dzieci oraz zapleczem socjalnym. Dzięki zaangażowaniu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do pokoju zakupiono meble (kanapę, fotel, stół z krzesłami, komodę, regały na zabawki, stolik z krzesełkami dla dzieci, wieszak na ubrania, przewijak z nakładką), sprzęt elektoniczny (laptop, rzutnik multimedialny, klimatyzator, czajnik), ekran projekcyjny, flipchart, filiżanki i talerzyki, kosz na śmieci, matę piankową, zabawki, pudełka na zabawki, gry edukacyjne oraz książki i książeczki. Łączny koszt wyposażenia to ok 19.000 zł. Pokój ten będzie udostępniany m.in. rodzinom zastępczym w celu spotkań dzieci w nich umieszczonych z ich rodzicami biologicznymi czy też psychologowi do prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych. Przez wiele lat brakowało takiego pomieszczenia w siedzibie PCPR, w roku 2020 został ukończony remont dachu i poddasza, dzięki temu udało się wygospodarować duże pomieszczenie. Kolejnym krokiem było pozyskanie funduszy na jego wyposażenie. Udało się to dzięki ciężkiej pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Bardzo dziękuję, im za zaangażowanie i zapraszam rodziny zastępcze do korzystania z tego pięknego pokoju. Dzieci na pewno będą zadowolone – dodał Dyrektor PCPR Pani Jolanta Chowaniec.

1234567