Bliżej rodziny i dziecka – III edycja

Janina Kruk
Odsłony: 593

 

opolskie.jpg

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”.

Bliżej rodziny i dziecka – III edycja

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna.

Głównym celem projektu jest realizacja różnych form wsparcia środowiska rodzinnej pieczy zastępczej w postaci wyjazdów aktywizująco – integracyjnych oraz organizacji spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej.

Projekt przewiduje dwa rodzaje działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie pieczy zastępczej (łącznie 40 zadań).

Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu oraz Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach Wielkich, wybranymi w trybie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, tj. gminami: Biała,Paczków,Popielów,Skoroszyce,Dąbrowa,Kędzierzyn-Koźle,Dobrodzień,Jemielnica,Nysa oraz Lewin Brzeski i powiatami: krapkowickim, nyskim, prudnickim, strzeleckim, opolskim oraz oleskim.

Okres realizacji projektu: 2020-03-23 – 2023-10-31

Powiat Strzelecki wraz jednostkami jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w projekcie:

  • Wsparcie edukacyjne i integracja środowiska rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Strzeleckim
  • Wyjazdowe warsztaty kompetencji rodzicielskich i warsztaty kreatywne dla dzieci
  • Uruchomienie miejsca do przyjaznej i profesjonalnej pracy z dzieckiem i rodzina w powiecie strzeleckim.

Na realizację zadania Powiat Strzelecki jako Partner Projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 414.981,00 PLN.

 

 

mapadotacji.jpg