Wycieczka rodzin zastępczych do Pokrzywnej.

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 2277

W dniach 29-30 września odbyła się wycieczka zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO). Prawie 80 osób, w tym dorośli i dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci biologiczne, skorzystało z wyjazdu do Pokrzywnej, gdzie w ramach wycieczki zrealizowanych zostało wiele atrakcji m.in. wyjście w góry edukacyjno-dydaktyczną ścieżką przyrodniczą, zwiedzanie Parku Rozrywki i Edukacji „Rosenau – zaginione miasto”, kino 7D, zwiedzanie jaskini, park trampolin oraz park linowy i basen w Ośrodku „Chrobry”. Wszystkie te atrakcje wypełniły pierwszy dzień wycieczki natomiast w drugim dniu odbyły się warsztaty z psychologiem dla dorosłych oraz zabawy z animatorem dla dzieci. Dodatkową nieplanowaną atrakcją był wieczór kosmetyczny dla Pań. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni i mają nadzieję, że podobne wycieczki będą odbywać się częściej. Nad uczestnikami oraz prawidłowym przebiegiem wycieczki czuwali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

W roku 2019 planowana jest wycieczka aktywizująco-integracyjna dla rodzin zastępczych spokrewnionych.