Wsparcie dla rodzin zastępczych

Małgorzata Steindor-Kiszkiel
Odsłony: 4303
 • SZKOLENIA
 • GRUPY WSPARCIA
 • WOLONTARIUSZE

 

SZKOLENIA

Dnia 30.09.2016r. w Powiatowym Centrum Kultury odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych powiatu strzeleckiego pt. : „Wzmocnienie przez rodziców zastępczych własnej roli wychowawczej i opiekuńczej – rola komunikacji w utrzymaniu więzi, poszukiwanie i udzielanie wsparcia i identyfikacja własnych zasobów i ograniczeń”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją unijnego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Szkolenie prowadziła Pani Mira Olszewska – psycholog, długoletni terapeuta uzależnień. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji do pracy z dzieckiem, jak również wzmocnienie umiejętności interpersonalnych opiekunów. Tematy poruszane na szkoleniu dotyczyły głównie sposobu komunikacji w rodzinie, aktywnego słuchania, sposobów radzenia sobie ze złością, dialogu motywującego oraz teorii więzi. Spotkanie prowadzone było w formie warsztatów, z aktywnym udziałem uczestników szkolenia.

Osoby biorące udział w szkoleniu podkreślały jego zasadność i potrzebę oraz wyrażały chęć kolejnego uczestnictwa w podobnych formach doskonalenia ich umiejętność w różnych zakresach.

 

 GRUPY WSPARCIA

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

W spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.

Idea grupy wsparcia:

· idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;

· korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;

· w skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

 • dzielenie się osobistymi doświadczeniami,
 • dyskusja,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji,
 • udzielanie sobie informacji zwrotnych,
 • elementy psychoedukacji.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,

· pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),

 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu

 

WOLONTARIAT

SZUKAMY WOLONTARIUSZY

JEŻELI CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOIM CZASEM Z INNYMI, POMÓC DZIECIOM Z RODZIN ZASTĘPCZYCH A PRZY TYM ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich poszukuje wolontariuszy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu strzeleckiego. Od współpracujących z nami wolontariuszy oczekujemy pomocy w:

 • odrabianiu lekcji i nauce
 • udzielaniu korepetycji dzieciom z różnych przedmiotów
 • organizacji zabaw i czasu wolnego

Podejmując decyzję o wolontariacie pomożesz dzieciom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, dasz szansę by poczuły się wyjątkowo.

Jeśli….

 • Masz ukończone 18 lat,
 • Dysponujesz wolnym czasem,
 • Jesteś gotowy by pomagać innym
 • Lubisz i chcesz pracować z dziećmi i młodzieżą
 • Chcesz rozwijać swoje umiejęstności interpersonalne
 • Podnieść swoje kwalifikacje zawodowe…

DOŁĄCZ DO NAS

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Chrobrego 5.
Tu opiekun wolontariatu opowie o specyfice pracy wolontariuszy. Aby ustalić spotkanie zadzwoń pod numer tel: 77/461 33 81.

Informacja o trwałości Strzelce Op2